BÀI TEST ĐẦU VÀO PHÂN LỚP – ĐÀO TẠO ĐI PHILIPPINES

中文水平考试

阅读:(40分钟)

第一部分
阅读:(40分钟)